Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Shrnutí poznatků z mobilních měření imisí ve vybraných malých sídlech severočeského regionu

Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

V rámci řešení dílčího úkolu tématického okruhu „emise-imise“ výzkumného záměru č. MŠMT 4456918101 byla prováděna mobilním systémem imisní měření na stanovištích Černice, Strupčice, Pesvice, Měrunice, Milešov a Most. V roce 2006 byla síť měřicích bodů rozšířena o další 4 stanoviště charakteru satelitní a předměstské zástavby Litvínova - Janov-okraj, Janov-škola, Hamr a Chudeřín. Hlavním cílem provedeného měření bylo popsat imisní situaci v malých sídlech vesnického charakteru v různých polohách a vzdálenostech od lokalit povrchové těžby v regionu severozápadních Čech a porovnat ji se situací v komunální zástavbě městského a příměstského osídlení. Ze zhodnocení výsledků vyplývá, že na znečištění malých sídel se v topném období mimo dominantní zdroje emisí významně podílí i lokální energetické zdroje, zejména lokální topeniště na tuhá paliva. Imisní zatížení malých sídel je srovnatelné s imisním zatížením městské zástavby.

Klíčová slova:

měření imisí, imisní situace, Černice, Strupčice, Pesvice, Měrunice, Milešov, Most, Janov, Hamr, Chudeřín, Litvínov, vliv lokálních zdrojů, malá sídla, výzkumný záměr č. MSM 4456918101, aerosolové částice PM10


Zpět na přehled článků