Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Získávání kyseliny tereftalové vysokofrekvenčním rozkladem odpadního polyethylentereftalátu

RNDr. Ing. Josef Valeš, Jaroslav Kusý, Ing. Lukáš Anděl, Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Abstrakt

Ověření čtvrt provozního vsádkového způsobu beztlakového, vysokofrekvenčního rozkladu odpadního polyetylentereftalátu (PET) za vzniku kyseliny tereftalové (TPA) a definování optimalizovaných podmínek rozkladného technologického postupu.

Klíčová slova:

vysokofrekvenční beztlakový rozklad odpadního PET, technicko-technologické podmínky VF rozkladu: geometrie uspořádání, rozkladná nádoba, zrnitostní skladba zatěžkávadla, přípustné zahuštění suspenze, koncentrace kyseliny dusičné


Zpět na přehled článků