Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Hořenec – ložisko červeného pigmentu

Ing. Vlastimil Macůrek, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

V severočeské hnědouhelné pánvi se nachází řada různých surovin vedle hnědého uhlí. Jednou z mála známých surovin jsou anorganické pigmenty vázané na zvětrávací zónu vulkanických hornin. Nositelem barvy jsou minerály Fe hematit a goethit, které podle podílu vytváří barvy od červené (hematit) do okrové (goethit). Jižně od Chomutova v okolí obce Hořenec vycházejí na povrch zvětralé vulkanické horniny, které vytváří ložisko červeného pigmentu s odhadovanými zásobami až 12 mil. m3 suroviny.kt 

Klíčová slova:

anorganické pigmenty, severočeská hnědouhelná pánev


Zpět na přehled článků