Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu – 1. část

Doc. RNDr. František Staněk, Ph.D., Ing. Jan Jelínek, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, Ostrava-Poruba; Ing. Kerstin Hoňková, Ph.D., Ostrava – Pustkovec

Abstrakt

V příspěvku jsou popsány metodické postupy a výsledky modelování a hodnocení lignitového ložiska v české části vídeňské pánve (jihomoravský lignitový revír) v okolí Bzence. Základem řešení je digitální ožisková databáze sestavená z údajů z téměř 300 vrtů. Kromě primárních ložiskových dat obsahuje údaje o jednotně přehodnocených bilancovaných mocnostech sloje a uhelných lávek. Proplástky rozdělují loj do tří lávek (celkem pět horizontů). Základním modelem ložiska je tzv. geologický model, který charakterizuje eologický vývoj ložiska a stanovuje prostorové rozmístění uhelných poloh na ložisku. Na jeho základě se následně vytvářejí variantní modely podle kvality uhlí (tzv. bilancované modely), které espektují prostorové rozmístění uhelných poloh popsané geologickým modelem. Digitální model sloje je využit pro všeobecné zhodnocení ložiska, stanovení morfologie a distribuce jednotlivých ložiskových tributů.

Klíčová slova:

jihomoravský lignitový revír, modelování uhelné sloje, bilancovaná mocnost, databáze, matematické postupy hodnocení ložiskových atributů, odhad zásob uhlí


Zpět na přehled článků