Zpravodaj Hnědé uhlí

Vážení návštěvníci,

vítám Vás na stránkách Zpravodaje Hnědé uhlí, který začal Výzkumný ústav pro hnědé uhlí vydávat před více než půlstoletím. Stáli jsme na počátku rozvoje moderního hnědouhelného hornictví v tehdejším Československu a jsme tu i dnes, abychom díky schopnostem, znalostem a zkušenostem všech pracovníků v tomto oboru podpořili novou etapu publikování (zveřejnění) odborných příspěvků.

Chceme být transparentním a nezávislým odborným časopisem. A to se nám, dle mého mínění, daří. Jen tato cesta vede k dlouhodobé odborné perspektivě Zpravodaje Hnědé uhlí. Věřím, že se bude rozšiřovat počet publikujících autorů a že se také zvětší prostor pro širší oslovení odborné veřejnosti. Snahou redakční rady Zpravodaje Hnědé uhlí je, aby časopis logicky propojoval výzkum a vývoj v oblasti uhelného průmyslu s praktickou činností celého těžebního komplexu.

Vítám každého, kdo si přečte náš Zpravodaj Hnědé uhlí poprvé. Vážím si toho, kdo se ke Zpravodaji Hnědé uhlí vrací.

Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D., MPA
předseda představenstva a ředitel
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.